Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača 
Priređivač nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).
 
Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Priređivač zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na Facebook stranici Lino. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.
 
Članak 2. - Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 
Naziv Nagradnog natječaja je „Reci DA: Lino LaDA i jagoDA”. Nagradni natječaj “Reci DA: Lino LaDA i jagoDA“ traje od 11.5.2021. do 18.5.2021. godine u 00:00h na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj provodit će se na Facebook stranici Lino od 11.5.2021. do 18.5.2021. godine u 00:00h.
 
Članak 3. - Svrha Nagradnog natječaja 
Svrha Nagradnog natječaja je motivirati i ojačati povezanost s korisnicima i promovirati kanal Lino odnosno druge društvene mreže Priređivača koje se koriste u marketinške i druge svrhe te na kojima će se pojavljivati proizvodi Priređivača.
 
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju
U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su registrirani na društvenoj mreži Facebook.
 
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba objaviti komentar ispod objave o Nagradnom natječaju na Facebook stranici Lino do 18.5.2021. godine u 00:00h, a nagradit će se 3 najkreativnija odgovora prema odabiru žirija. Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 18.5.2021. godine u 00:00h automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno 3 odgovora. 


Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava odnosno komentara, ali može biti nagrađen samo jednom. Prijave će biti moguće samo s pravim imenom i prezimenom odnosno, samo s profilima koji sadrže ime i prezime sudionika. Sudionik koji će eventualno biti odabran kao dobitnik morat će dokazati svoj identitet identifikacijskim dokumentom. Ukoliko naziv profila s kojim se prijavio u Nagradni natječaj neće moći dokazati identifikacijskim dokumentom gubi pravo na nagradu nakon čega će biti izabran drugi dobitnik.
 
Članak 5. Pogrešne i neregularne prijave
Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja nagradnog natječaja u sljedećim slučajevima:
Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
Ukoliko komentar sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Komentar ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
Ukoliko se pokaže da je ostvareni komentar generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima. 
Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
 
Članak 6. - Nagradni fond 
Nagradni fond uključuje 3 poklon paketa koji sadrže pakiranja svih okusa Lino Lada.

Članak 7. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 
Najkreativnije odgovore odabire stručni žiri Priređivača. Autora tako izabranog odgovora Priređivač nagrađuje poklon paketom. Odabir dobitnika nagrada obavit će se 19.5.2021. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 18.5.2021. godine u 00:00h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 6. ovih Pravila. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik.
 
Članak 8. - Objava rezultata Nagradnog natječaja 
Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook stranici Lino dana 19.5.2021. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime, odnosno naziv profila s Facebooka. Svaki od objavljenih dobitnika je obavezan javiti se u inbox odnosno putem poruke na Facebook stranici Lino u roku od sedam (7) dana od primitka obavijesti/objave o osvojenoj nagradi te potvrditi svoj identitet identifikacijskim dokumentom. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja (rezervni dobitnik).
 
Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada
Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu nakon što Priređivač izvrši uvid u identifikacijski dokument, u protivnom gubi pravo na nagradu. Svi dobitnici dužni su svoj identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.
 
Članak 10. - Način i rok preuzimanja nagrada 
Dobitnici će pakete dobiti dostavom na kućnu adresu i to najkasnije 30 radnih dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. 
Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. 
Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke.
Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto poklon paketa koji mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva.
 
Članak 11. - Način upoznavanja sudionika s Pravilima Nagradnog natječaja 
Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 11.5.2021. godine na Facebook stranici Lino i na web stranici Lino.eu.
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze iz ovih Pravila. Svi sudionici Nagradnog natječaja upoznati su s „Pravilima zaštite privatnosti“ navedenima na web stranici Lino.eu kao i s „Uvjetima korištenja“ iste web stranice. Budući da se Nagradni natječaj održava na društvenoj mreži Facebook koja nije u vlasništvu Priređivača, svaki sudionik dužan je poštivati pravila i smjernice korištenja Facebook stranice Lino, odnosno generalno pravila korištenja Facebook stranica.
Nagradni natječaj kojeg organizira Priređivač i objavljuje ga na Facebooku jasno je i nedvosmisleno odvojen od samog Facebooka. Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira Nagradni natječaj. Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje Nagradnog natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.
 
Članak 12. Zaštita osobnih podataka sudionika
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime javno objave na Facebook profilu Lino, bez ograničenja.    
 
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dostavljanje nagrade u Nagradnom natječaj čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Osobne podatke sudionika treća strana neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci. 
 
Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik može ostvariti svoje pravo putem e-pošte: dpo@podravka.hr. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.
 
Članak 13. - Rješavanje spora 
U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja “Reci DA: Lino LaDA i jagoDA” nadležan je Općinski sud u Koprivnici.
 
Članak 14. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja 
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice ali ne isključivo u slučaju hakerskog napada na Facebook stranicu, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.
 
Članak 15. - Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.
 
Koprivnica, 11.5.2021. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica