Kako bi učenje brojeva bilo još lakše, pripremio sam nam ove kartice s kojima se možemo igrati i kroz igru učiti. Sve što trebate učiniti je ispisati listove, izrezati kartice brojeva i sličica i učenje može početi.

Pripremljene kartice možemo koristiti na razne načine:

  • poredajte kartice s brojevima na stol ili na dekicu na podu i učite kako se pojedini broj zove. Za početak krenite s učenjem brojeva  po redu;
  • uz karticu s pojedninim brojem postavite karticu sa slikom koja odgovara tom broju, kako bi i vizualno povezli pojedini broj sa količinom;
  • kada ste naučili kako se svako slovo zove, kartice okrenite da sakrijete prednju stranu. Malo im pomiješajte redoslijed i izvlačite karticu po karticu, a dijete neka kaže koje je slovo izvučeno;
  • igrajte memory sa karticama brojeva i slika, dijete neka pokuša upariti slovo sa odgovarajućom slikom.

Ovo su samo neke moje ideje, probajte ih, ali osmislite i druge. Igrajte se i učite sve dok ne svladate brojeve.

Kada dijete nauči brojati do 10, naučite ga i kako brojeve napisati. Kartice s brojevima možete postaviti na zid u prostoru za igru i učenje, kako bi dijete imalo pogled na njih i vježbalo ispisivanje brojeva.

Imajte pri tome puno strpljenja i ne žurite, brojevi su važni i treba ih dobro naučiti.

Sretno!